Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Opravljena je 3. redna seja Sveta KS Lipovci

ki je bila 3. 12. 2014

in na kateri je bil obravnavan spodnji dnevni red. Sprejet je bil zapisnik 2. redne seje, ki si ga lahko ogledate pod sklopom KS Lipovci - Zapisniki in akti.

 

DNEVNI RED 3. redne seje:

 

1. Pregled sklepov 2. redne seje in sprejem zapisnika.

 

2. Predlog rebalansa proračuna KS Lipovci za leto 2014.

 

3. Osnutek proračuna in predlog razdelilnika proračuna za leti 2015 in 2016.

 

4. Razno (pregled ponudb za obnovo oz. rekonstrukcijo trikotnika okrog lipe, rekonstrukcija bitumenske prevleke okrog lipe, sanacija poljskih poti ).

 

Predsednik sveta KS Lipovci

Dejan Jakob

 

Priloge: -Zapisnik 2. redne seje

 

-Predlog rebalansa proračuna KS Lipovci v letu 2014

 

-Predlog razdelilnika proračuna za leti 2015 in 2016