Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Čistilno-ureditvena akcija

Poročilo o čistilno-ureditveni akciji v KS Lipovci

Velike spomladanske čistilno-ureditvene akcije, ki je bila v soboto, dne 18. aprila 2009 od 8:30 do 12:00 ure se nas je v Lipovcih udeležilo cca 90 posameznikov (upoštevana tudi udeležba članov HK Pliva Lipovci in staršev otrok vrtca, kateri so opravili akcijo že nekaj dni prej). Obveščanje o akciji je bilo po: www.lipovci.si, Lipouvski poutici, CATV Beltinci, predhodno pa se je svet KS Lipovci na to temo sestal z vsemi predsedniki društev, klubov, odborov in organizacij. Seznam prisotnih na akciji je priloga tega poročila.

Udeleženci čistilne akcije (na sliki manjkajo člani HK Pliva Lipovci in starši malčkov vrtca).

Nekaj kratkih informacij: Udeležba: svet KS Lipovci (Franc Cigan, Franc Baligač, Alojz Sraka in Janko Bezjak, Ivan Zajc, Ema Mesarič se je opravičila), prisoten je bil tudi 1 javni delavec Anton Erjavec.

Akcija je potekala po skupinah:

  1. Osebje Vrtca Lipovci je skupaj s starši otrok opravilo akcijo že prejšnji teden, prav tako je HK Pliva prejšnji dan uredil okolico hokejskega igrišča, člani KMN Lipovci pa so pokosili travo v okolici športnega centra.
  2. Člani TD in KUD Lipovci: ureditev zelenic na lokacijah vaški dom, Trate, Kous, Erjavec, pokopališče.
  3. Kapelski odbor: ureditev spominskega parka in gredic pri kapeli, v katere smo dodali lubje.
  4. Aquila, PGD, Ribiška družina TE Beltinci: Vučja jama (odstranitev plevela z brežin, pobiranje smeti, nastavitev vreč za smeti…).
  5. Rekruti (od 11 jih je bilo 9): pobiranje smeti na relaciji od Vučje jame – Park Pinkava oz. vaški breg – po kolesarski stezi mimo Vrtnice – čez krožišče po kolesarski stezi ob betonarni do železniške postaje – potem ena skupina nazaj čez krožišče proti vasi in najprej do vaškega doma – druga skupina pa ez krožišče ob kolesarski stezi do kapelice (križišče Bratonci) – pokopališče – vaški dom – tu se skupini spet združita in gresta skupaj v smeri Gančani – Krevina – čreta – ŠRC.

Pobrali smo cca 25 vreč smeti; za odvoz je poskrbela občina Beltinci. Ob 12. smo se ponovno zbrali na ŠRC, kjer smo se okrepčali z okusnim bogračem in posedeli v prijetni družbi.

Izvedene aktivnosti posameznih društev in klubov na čistilni akciji se upoštevajo kot eno izmed meril pri določitvi in odobritvi sredstev s strani KS za njeno promocijo. Skupaj dokazujemo, da s takimi akcijami (PO)SKRBIMO ZA BOLJŠE POčUTJE V NAŠEM KRAJU.

To poročilo se pošlje na občino Beltinci in je priloga zapisnika 18. redne seje sveta KS Lipovci.