Aktualno

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Svet KS Lipovci opravil 17. redno sejo

objavljen je zapisnik 16. redne seje

Svet KS Lipovci je 22. 1. 2018 ob 18. uri opravil 17. redno sejo, na seji je bil tudi župan občine Beltinci.

Obravnavan je bil naslednji dnevni red.

  1. Pregled sklepov 16. redne seje in sprejem zapisnika (zapisnik si lahko preberete TUKAJ)

  2. Pregled izvedenih del na področju KS (realizacija sklepov in obravnava nerealiziranih sklepov).

  3. Inventurna komisija (predlogi za člane inventurne komisije in izvolitev članov).

  4. Javna dela za 2018 (predlog Občine Beltinci, najem opreme in izvajanje javnih del s strani JKP Komuna d.o.o. Beltinci).

  5. Seznanitev s finančnim poslovanjem/stanjem KS Lipovci.

  6. Razno (Obnova zapuščenih nagrobnikov in ograje na pokopališču, izgradnja pločnikov v fazi Ⅱ, izgradnja lipovske kapele, sofinanciranje pri izgradnji farne cerkve, plan dela za 2018,…)

  7. Pobude in vprašanja.