Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Svet KS Lipovci opravil 2. redno sejo

sprejet je razvojni program, objavljen je zapisnik 1. seje...

Svet KS Lipovci je opravil 2. redno sejo, katere se žal ni udeležil Marko Virag, župan občine Beltinci. S sklepi bomo župana detaljno seznanili in ga povabili h konstruktivnemu sodelovanju, predvsem pri realizaciji projektov, katere smo predlagali, da se jih vključi v RAZVOJNI program občine Beltinci. Celoten zapisnik bo objavljen po sprejemu. Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje pa si lahko preberete na tej POVEZAVI.                                                     

V A B I L O

Za 2. redno sejo sveta KS Lipovci (mandat 2019-2022), ki bo v sredo,  30. januarja 2019 ob 18.00 uri v sejni sobi vaškega doma Lipovci.

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

  1. Pregled sklepov 1. redne seje (konstitutivne seje) in sprejem zapisnika.
  2. Razdelitev dela po področjih in članih KS.
  3. Program dela v mandatu 2019 - 2022.
  4. Osnutek proračuna za leto 2019
  5. Razno ( predlogi in pobude).

Vljudno vabljeni! Prosim za polnoštevilno udeležbo.

Morebitno upravičeno odsotnost javite na gsm 041 216 418.

Lep pozdrav! 

Dejan Jakob, predsednik sveta KS Lipovci                                                                         

Vabljeni:

  • Člani sveta KS Lipovci
  • Župan občine Beltinci

Priloga k vabilu:

  • Zapisnik 1. Konstitutivne seje KS Lipovci
  • Osnutek proračuna za 2019