Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Fotografski natežaj AQUILA Lipovci 2010

Društvo Aquila razpisuje v letu 2010 natečaj ljubiteljske fotografije, na katerem lahko sodelujejo ljubiteljski fotografi iz Lipovec in tudi drugod.

Društvo Aquila razpisuje v letu 2010 natečaj ljubiteljske fotografije, na katerem lahko sodelujejo ljubiteljski fotografi iz Lipovec in tudi drugod, če z motiviko svojih fotografskih del izpolnjujejo razpisane vsebine. Natečaja se lahko udeležijo tudi profesionalni fotografi vendar ne bodo sodelovali v tekmovalnem delu. Njihovo sodelovanje je namenjeno primerjalni konkurenci in za doprinos dviga kvalitete razstave. Vsa poslana dela se lahko uporabijo za potrebe delovanja društva (razstave, promocijsko gradivo, medijske objave, koledarji, katalogi, razglednice).

KATEGORIJE

KRAJ LIPOVCI – vsebina so Lipovci (objekti, vedute, hiše, ulice, spomeniki, znamenitosti…) - na fotografiji mora biti jasno razvidno, da gre za kraj Lipovci.

ŽIVLJENJE V LIPOVCIH – vsebina so dogodki (ljudje, vsakdanje življenje, razna področja dejavnosti, šport, kultura, turizem, zabave in praznovanja, kmetijstvo, gasilstvo…)

STARA FOTOTEKA LIPOVEC – vsebina sta zgornji kategoriji 1 in 2 - stare fotografije bodo preslikane, razstavljene bodo kopije, originali bodo vrnjeni lastniku ali avtorju.

TEHNIKA IN KVALITETA

Tehnika fotografiranja ni določena. Možna je analogna, digitalna, črno-bela, barvna, diapozitiv, negativ… Fotografija mora biti izdelana na papirni podlagi v formatu 20 x 30 cm ali 30 x 45 cm. Fotografije ne smejo biti kaširane na lepenko.

POŠILJANJE

Vsak avtor lahko pošlje največ tri dela v posamezni kategoriji 1 in 2 v predpisanem formatu. V kategoriji 3 so lahko dela različnih formatov. Na hrbtni strani naj bo označeno:


- priimek in ime avtorja ali lastnika (za stare fotografije),
- točen naslov,
- naslov fotografiranega dela,
- tehnika
- leto izdelave.

OCENJEVANJE

Prispela dela bo ocenila tri članska strokovna žirija.

Žirija bo razglasila tri najboljše avtorje v vsaki kategoriji. Avtor najboljše fotografije v posamezni kategoriji bo prejel praktično nagrado.

ROK ZA POŠILJANJE

Avtorji naj pošljejo svoja dela v primerni embalaži najkasneje do 21. junija 2010 na naslov: Društvo Aquila, Lipovci 2, 9231 Beltinci ali jih predajo osebno na naslov: Alojz Sraka, Lipovci 64. Dodatne informacije na tel: 041-846-606.

Društvo Aquila bo v času 18. likovne kolonije pripravilo priložnostno razstavo prispelih fotografij. Razglasitev rezultatov natečaja bo v predvidoma oktobra.

Avtorji s sodelovanjem na natečaju sprejmejo razpisane pogoje in s tem dovoljujejo, da se poslana dela uporabijo za potrebe organizatorja (medijske objave, promocijski material, koledarji, razglednice, članki, katalogi, vabila).