Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Zapisnik s sestanka s predstavniki društev

v KS Lipovci, ki je bil v vaškem domu dne, 21. 3. 2019 ob 18. uri

Objavljen je zapisnik, v katerem so navedene planirane aktivnosti društev v letu 2019 in plan dela na delovno -  ureditveni akciji 2019, zapisnik lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

V A B I L O

Spoštovani,kot smo se predhodno že dogovarjali o organizaciji skupnega sestanka s predsedniki društev oz. njihovimi predstavniki vas sedaj vabim na skupni sestanek z namenom lažje porazporeditve letošnjih aktivnosti in prireditev.

  Sestanek bo jutri v četrtek dne,  21.03.2019 ob 18. uri v vaškem domu.

Dnevni red:

1.) Prireditve v organizaciji posameznih društev v letošnjem letu

2.) Delovno ureditvena akcija 2019 (30.03.2019) - razporeditev dela

Na sestanek ste vabljeni vsi predsedniki oz predstavniki društev prav tako se sestanka lahko udeležijo člani sveta ks Lipovci.

Lep pozdrav

Dejan JAKOB, predsednik KS Lipovci