Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Novo vodstvo KS Lipovci

V pričakovanju 1. seje NOVEGA sveta KS Lipovci

Novi svet KS Lipovci je sestavljen iz 7 članov, ki so na volitvah dobili največ glasov. V skladu z občinskim poslovnikom - 1. sejo skliče župan najkasneje v 20. dneh po volitvah; seja je predvidena 27.10.2010 ob 18. uri. Predsednika izvolijo člani sveta. več na: http://volitve.gov.si/lv2010/rezultati/seznam_obcin.html Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lipovci - VOLILNA ENOTA 03 Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov Odstotek glasov 1. Alojz Sraka Vera Bezjak in skupina volivcev 323 11,66 % 2. Franc Baligač Baligač Tanja in skupina volivcev 323 11,66 % 3. Janko Bezjak Vera Bezjak in skupina volivcev 281 10,15 % 4. Franc Maučec Vera Bezjak in skupina volivcev 280 10,11 % 5. Roman Jona Baligač Tanja in skupina volivcev 267 9,64 % 6. Stanko Vrbnjak Vera Bezjak in skupina volivcev 260 9,39 % 7. Ema Mesarič Baligač Tanja in skupina volivcev 236 8,52 % 8. Jožef Zelko Erjavec Branko in skupina volivcev 205 7,40 % 9. Mateja Berden Vera Bezjak in skupina volivcev 204 7,37 % 10. Iris Vičar-Novak Vera Bezjak in skupina volivcev 175 6,32 % 11. Jožef Lebar Alojzij Ülen in skupina volivcev 108 3,90 % 12. Drago Forjan Ema Zelko in skupina volicev 107 3,86 %