Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Moški pevski zbor Lipovci v letu 2010

"Pesem je kot zarja svetla, pesem dela srca zvesta, pesem druži nas prijatelje. Nič ne more volje vzeti, da ne mogli bi zapeti." je zapisal in uglasbil v pesmi Pesem čez poljano plava kantor v pokoju, g. Andrej Maroša. V isti pesmi je zapisal tudi zgoraj navedeno misel. Bilo je pred desetimi leti, ko je navedeno pesem podaril MoPZ Lipovci. Leta so se hitro obrnila in v prihodnjem letu bomo obeležili trideset let petja in nastopanja.

Temu dogodku so posvečena naše vaje in razmišljanja v teh jesensko/zimskih mesecih. Sicer pa smo oziroma bomo v letošnjem letu javno zapeli tridesetkrat. Ob že običajnih prireditvah v Lipovcih smo zapeli tudi na romantičnem Valentinovem pohodu okrog Vuče jame , na Jurjevanju, ki je v Lipovcih letos bilo prvič, ob državnem mladinskem gasilskem tekmovanju, izdaji zgoščenke Ljudskih pevk Lipovec in še kaj bi se našlo.

Samostojno smo zapeli pri več mašah, največ v župnijski cerkvi v Beltinci, pa tudi v Dokležovju, kar je že tradicija. Naš rojak "Rousov gospoud" nas vedno z veseljem sprejme in tudi pogosti. V pomladnih mesecih smo veliko časa in energije posvetili pripravam na velik župnijski dogodek, 250 obletnici župnije Beltinci. Odzvali smo se povabilu g. Mitja Medveda in se pridružili drugim zborom iz župnije Beltinci. Skupno smo zapeli na svečani maši. MoPZ je bil, kar se moških tiče, pomemben del pevcev.

V spomin pokojnih smo zapeli tudi na treh pogrebih. S petjem smo se poslovili od našega nekdanjega člana Štefana Forjana, Darkota Zvera, sina našega 1. tenorja Stanka Zvera in Jerebicove Micke. Darkotu smo še danes hvaležni za to, da nas je spremljal na našem gostovanju v Rimu in nam »omogočil« da smo v Rimu videli in doživeli veliko več, kot običajni romarji. Žal je narava dela zaposlenih članov zbora takšna, da ne omogoča rednega sodelovanja na pogrebih. V zboru smo se zato dogovorili, da se spominu pokojnih vaščanov(nk) poklonimo in se od njih poslovimo na večer pred pogrebom. Svojce pa prosimo, da nas pravočasno obvestijo.

Posebej pa želimo izpostaviti naše gostovanje v župniji Pertoča. V lanskem letu so v tej župniji imeli velik praznik. Uspelo jim je, da so preuredili cerkev in dobili mozaik, avtor katerega je pater dr. Marko Rupnik. Pater Rupnik je postal svetovno znan po tistem, ko je na povabilo slovanskega papeža Janeza Pavla II. z nebeško čudovitimi mozaiki polepšal papeško kapelo v Rimu, pa tudi cerkve v Fatimi in Lurdu. V času našega gostovanja v Rimu (2003) smo imeli privilegij in pravega Lipovčarja na pravem mestu (Jože Tivadar), da smo si to kapelo in čudovite mozaike lahko tudi ogledali in v njej zapeli tisto našo, domačo Marija, nebeška.

V nedeljo 12. decembra smo zapeli pri maši in bili gostje župnika Štefana Vinkoviča, ki nam je že med pridigo in tudi po maši predstavil človeški in globok teološki pomen podob, ki krasijo prezbiterij Pertoške farne cerkve. Mozaik s podobo sv. Helene že sedaj velja za eno najlepših likovnih stvaritev v ožji in širši domovini. Župnik Štefan Vinkovič pa je med našim petjem posebej poudaril, da je njegova fara zelo povezana z Lipovci. Tam je namreč bil župnik, vse do svoje upokojitve leta 1988 , Lipovčar Štefan Tratnek, ob njem pa je za versko vzgojo v tej in drugih goričkih farah, skoraj dve desetletji, skrbela dr. Marija Sraka.

In kakšni so naši načrti za prihodne leto? Že zdaj vas vabimo, da skupaj obeležimo trideset let našega petja. Zagotovo se bomo z veseljem udeležili vseh prireditev v domači vasi in se odzvali vabilu na prireditve v domači občini in kot samostojni zbor, zapeli tudi v domači fari. V letu 2011 pa vam želimo vse dobro in pravimo: "Kdor poje zlo ne misli."

V imenu MoPZ

Lujz Sraka