Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pojasnilo lastnikom zemljišč

Pojasnilo lastnikom zemljišč za eventuelno možno komasacijo v k.o. Lipovci

Dokument