Aktualno

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa

Občina Beltinci je dne 14.10.2011 objavila Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Beltinci - sakralna stavbna dedišcina.

Povezava