Krajevna skupnost Lipovci

Gospodarstvo

Firma Naslov
Trgovina na malo in kava bar Jeneš s.p.Lipovci 118
Mizarstvo Štefan Sraka s.p.Lipovci 180a
Vegiè Janez s.p. Ogravnje, plin, vodovodLipovci 259
Opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo, Jožef Zelko s.p.Lipovci 67a
Plamen servis Brenèiè Peter s.p.Lipovci 99
Forjan Marjan s.p. Posredništvo BrisayLipovci 287
Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov Erjavec Milan s.p.Lipovci 157
Žižek Bernarda s.p. Izdelki iz slameLipovci 264
Cestno podjetje Murska Sobota d.d.Lipovci 256b
Mura - Vodnogospodarsko podjetje d.d.Lipovci 256b
Ledina Trgovina na debelo in drobno d.o.o.Lipovci 180
Statikon - projektiranje gradbenih kontrukcij, arhitektura in inženiring d.o.o.Lipovci 197a
Zasebni zobotehnièni laboratorij Ivana Vinkoviè z.z.d.Lipovci 105
Pomgrad - Armirano betonski izdelki d.o.o.Lipovci 250a
Pro-dk - Vodenje poslovnih knjig, svetovanje Angela Mesariè Tinev s.p.Lipovci 100b
Cons 1, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.Lipovci 59
Revoco, inženiring in storitve d.o.o.Lipovci 59
Gostilna VrtnicaLipovci 243
Daren, tiskanje dekorativnega papirja d.o.o.Lipovci 251b
Frizerski salon Renata Škafar s.p.Lipovci 280
Apartmaji Nobelus, turistiène storitve d.o.o.Lipovci 245
Lek Veterina d.o.o.Lipovci 251a
Popravilo in vzdrževanje obdelovalnih strojev, Roman ŠkafarLipovci 180b
Šola golfa in trgovina, Bojan Gaberc s.p.Lipovci 241f
Janez Smodiš - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji - DožnjekLipovci 119
Prevozništvo Franc Luk s.p.Lipovci 92
Mizar FM, proizvodnja in storitve d.o.o.Lipovci 177a
Popravila vozil, Branko Erjavec s.p.Lipovci 113
Renato Rajnar - ArhitektLipovci 139
Raèunovodstvo in poslovno svetovanje, Milan Jeriè s.p.Lipovci 49b
Servis strojev CNC, Simon ŠkafarLipovci 12
Revizija, raèunovodstvo in poslovno svetovanje Marija Kavaš s.p.Lipovci 3
Svetovanje, Mateja Novak s.p.Lipovci 50f
Proivodnja elektriène energije, Stanko Vrbnjak s.p.Lipovci 94b
Športno društvo Izzy fitLipovci 19
Cvetlièarstvo Silva Kous s.p.Lipovci 196
Luana tekstil shop - popravila oblaèil, Silvester Luk s.p.Lipovci 242
Oberndorfer Pomgrad Holding d.o.o.Lipovci 250a
Slikopleskarstvo Kiki, Kristjan Kuzma s.p.Lipovci 179
Slašèièarna Pikapolonica, Jožefa Gerenèer s.p.Lipovci 260a
Slikopleskarstvo Cipot Robert s.p.Lipovci 87
Kmetijske in gradbene storitve, Peter Èrnèiè s.p.Lipovci 53b
Zakljuèna gradbena dela, rajner Franc s.p.Lipovci 87
Silva Žalig - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetijiLipovci 49
Jeneš Emilija - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetijiLipovci 81
Parketarstvo, Damjan Polesnik s.p.Lipovci 179a
Zastopništvo pri prodaji izdelkov, Mojca Novak s.p.Lipovci 50f